Personeelsvoordelen

In bepaalde situaties waarbij je uit dienst treedt, kunnen jij of je nabestaanden in aanmerking komen voor de regeling 'Faciliteiten voor weduwen/weduwnaars, gepensioneerden en daarmee gelijkgestelden'. De personeelsvoordelen op de bestaande financieringen en op de verzekeringen vervallen dan niet door de uitdiensttreding.

Voorwaarden
De regeling 'Faciliteiten voor weduwen/weduwnaars, gepensioneerden en daarmee gelijkgestelden' is van toepassing als je uit dienst bent vanwege:

- pensionering na een minimaal 10-jarig dienstverband bij de Rabobank Groep
- VUT
- Twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid

Als je komt te overlijden, heeft je partner hier recht op.