Personeelsbank

De personeelsbank van Rabobank verzorgt de informatievoorziening naar gepensioneerden, hiermee gelijkgestelden en langdurig zieke medewerkers van Rabobank over haar producten.